Wat is de predictieve waarde van de Harmony NIPT test? En hoe kunnen zorgprofessionals de resultaten juist interpreteren?

Als de celvrije prenatale DNA-test met de meeste klinische evidentie is Harmony NIPT onderwerp van vele studies en onderzoeken, die ingaan op vragen als de bovenstaande.

Wij hebben twee relevante vraagstukken voor u onderzocht en samengevat. Download de whitepapers om meer te leren over:

  • de risicoberekening en (klinische) interpretatie van resultaten van Harmony
  • hoe Harmony omgaat met kwaliteitsdrempels, en de integratie ervan in de klinische zorg.

© 2018 Roche Diagnostics, Inc. Alle rechten voorbehouden. HARMONY en HARMONY en Design zijn handelsmerken van Ariosa Diagnostics, Inc. in de VS. HARMONY is een handelsmerk van Roche in andere landen. Alle andere productnamen en handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars. SEQ100040 02/2018